Business Development/ Sprzedaż

W ramach Epic wspieramy w niektórych sytuacjach klientów organizując sprzedaż ich produktu. W ramach działań ogólnego Business Development staramy się doprecyzować i zweryfikować ofertę na rynku i zbudować model sprzedaży. Współpraca zazwyczaj dotyczy biznesów oferujących produkty cyfrowe/ informatyczne dla klientów, sprzedając je w modelu B2B.

W ramach działań oferujemy:

  • Doprecyzowanie modelu biznesowego
  • Doprecyzowanie osadzenia oferty w otoczeniu konkurencyjnym
  • Budowa prognoz sprzedażowych
  • Prowadzenie kampanii sprzedażowych
  • Pozyskiwanie partnerów

Całość działań ma zazwyczaj charakter długotermionowy (powyżej 6 miesięcy).