Wsparcie dla inwestorów

W ramach Epic wspieramy nie tylko startupy, ale też stronę inwestorską. Wsparcie dotyczy zwłaszcza strategicznych ekspertyz projektów IT i digital media. Oferujemy następujące usługi:

  • Buy Side M&A – poszukiwanie spółek pod przejęcia zgodnie z założonymi celami
  • Due Diligence projektu – analiza pojedynczego projektu pod kątem inwestycji/ przejęcia
  • Wyceny projektów
  • Przygotowanie dokumentów informacyjnych

Wsparcie dotyczy również współpracy z funduszami w zarządzaniu portfelem projektów i inwestycji, szkoleniami i mentoringiem dla zespołów projektowych.