Pozyskiwanie inwestora

Proces pozyskiwania inwestora prowadzimy w kilku etapach:

  1. Rozpoznanie projektu – po pierwszym kontakcie następuje uproszczone due diligence oraz weryfikacja dopasowania projektu do profilu współpracujących z Epic inwestorów – czasami na tym etapie może okazać się, że niestety nie możemy Ci pomóc.
  2. Decyzja o współpracy, określenie zakresu, podpisanie umowy – po wstępnej decyzji o podjęciu współpracy oraz nakreśleniu ścieżki działań, podpisujemy umowę formułującą zasady i zakres współpracy.
  3. Wpięcie do systemu zarządzania projektami – komunikacja dotycząca działań projektowych spinana jest w centralnym systemie zarządzania projektami – pozwala to lepiej śledzić bieżące priorytety i przebieg prac.
  4. Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej / analiza otoczenia biznesowego – dokumentacja inwestycyjna może mieć bardzo różną formę – od bardzo luźno zdefiniowanego przeglądu otoczenia biznesowego projektu, do kilkudziesięciostronicowego biznesplanu; zauważamy, że coraz częściej opasły biznesplan nie jest potrzebny, ale nadal kluczowe jest pokazanie, że wiesz na jakim rynku działasz i znasz się na swoim biznesie.
  5. Pozyskiwanie finansowania – proces pozyskiwania finansowania może zaczynać się równolegle z przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnej, staramy się szeroko komunikować potrzeby finansowe projektu, starając się doprowadzić do maksymalnej liczby spotkań z inwestorami.
  6. Finalizacja umowy inwestycyjnej – w ramach Epic uczestniczyliśmy wielokrotnie w procesach inwestycyjnych i dzięki temu sprawnie pomożemy w analizie i negocjacji umowy inwestycyjnej; w razie potrzeby istnieje możliwość wsparcia procesu zewnętrzną kancelarią prawną lub kancelarią optymalizacji podatkowej.

Sam etap pozyskiwania finansowania to szeroko zakrojone działania komunikacji projektu inwestorom:

  • Rozesłanie materiałów do współpracujących instytucji finansowych
  • Zebranie feedbacku, ustalanie spotkań z inwestorami
  • Udział w spotkaniach z inwestorami
  • W wypadku zainteresowania projektem – udział w doprecyzowaniu parametrów inwestycji