Sprzedaż firmy

Epic Ventures wspiera przedsiębiorców i inwestorów strategicznych podczas transakcji fuzji i przejęć (M&A) na rynku IT/ digital media/ internet. Epic występując już po obu stronach transakcji M&A jest w stanie wpływać na sprawny jej przebieg.

Zakres działań w wypadku występowania po stronie sprzedającego:

 • Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej
 • Wycena przedsiębiorstwa i składników majątkowych
 • Budowa listy podmiotów – potencjalnych kupców
 • Budowa short-listy podmiotów – zainteresowanych kupców
 • Prowadzenie negocjacji po stronie sprzedającego
 • Nadzór nad zapisami umowy inwestycyjnej
 • Optymalizacja podatkowa transakcji

Przeprowadzone projekty: Biblionetka, Pupile, NaKanapie, Spryciarze, Monitoruj.

Zakres działań w wypadku występowania po stronie kupującego:

 • Strategiczne i długoterminowe podejście do transakcji przejęć
 • Budowa planu strategicznego przejęć w danym sektorze
 • Przegląd celów akwizycyjnych – wywiad gospodarczy
 • Negocjacje po stronie kupującego

Przeprowadzone projekty: Grupa PWN.