Konsultacje dla startupów

Epic oferuje starupom technologicznym konsultacje i wsparcie na każdym etapie budowania firmy. Oferujemy wsparcie zwłaszcza w następujących obszarach:

  • analiza materiałów dla inwestorów (feedback do prezentacji inwestorskiej z sugestiami do wdrożenia)
  • wsparcie w rozwoju modelu biznesowego (modelowanie Business Model Canvas, przygotowanie arkuszy wyników)
  • poszukiwanie partnerów B2B (business development)

Powyższy zakres prac wdrażamy również całościowo w ramach procesu pozyskiwania finansowania dla startupów technologicznych.