Chop-Chop.org

Chop-Chop.org

Chop-Chop.org świadczy usługi programistyczne polegające w dużym uproszczeniu na konwersji plików graficznych do postaci kodu stron WWW. Wąski i bardzo precyzyjnie określony zakres oferowanych usług pozwolił spółce osiągnąć bardzo dobre parametry marżowe biznesu przy zachowaniu wysokiej jakości. Spółka z sukcesem rozwija kolejne specjalizowane usługi w ramach swojej oferty np. wdrożenia na platformie WordPress, Drupal, Shopify czy Magento. Klienci firmy to w 99% podmioty zagraniczne – głównie z terenu Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej.
Zadanie Epic polegało na działaniach wyceny i sprzedaży spółki do inwestora branżowego.

Zakres działań objął m.in.:

  • przygotowanie wyceny spółki
  • przygotowanie memorandum informacyjnego
  • prowadzenie działań poszukiwania inwestora – również za granicą
  • wsparcie w spotkaniach i negocjacjach
  • uzyskanie oferty zakupu spółki

Comments are closed.