ISTV

ISTV

ISTV to podmiot powołany w grudniu 2011 przez Fundusz Zalążkowy KPT (grupa Satus Ventures) razem z Webshake.TV – jest to internetowa telewizja lifestylowa, rozwijająca zakres produkcji Webshake o nowe kanały tematyczne. Zadaniem Epic było przygotowanie syntetycznego raportu na temat rynku wideo/tv online jako elementu analizy na etapie preinkubacyjnym projektu.

Zakres przeprowadzonych działań:

  • Analiza modelu biznesowego Webshake
  • Zebranie danych o rozwoju rynku wideo/tv online w Polsce
  • Zebranie danych o ofercie wideo/tv online w Polsce (stan na 2011Q2)
  • Przygotowanie finalnego raportu

Comments are closed.