NCBiR

NCBiR

Specjalista z ramienia Epic wziął udział jako ekspert w ocenie projektów zgłaszanych do NCBiR w ramach działania POIR 1.1.1. W ramach współpracy przeanalizowaliśmy kilka projektów pod względem gospodarczo-biznesowym, w tym zwracając szczególną uwagę na:

  • ocenę innowacji produktowej i procesowej
  • bariery we wdrażaniu rezultatów projektów
  • sposób zarządzania w projekcie
  • nowość rezultatów projektów
  • zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektów
  • opłacalność wdrożenia

Przeanalizowano projekty o wartości łącznej prawie 30 mln zł.

Comments are closed.