Smart Commerce BPMS

Smart Commerce BPMS

Spółka SmartCommerce sp. z o.o. od 2012 roku pracuje nad autorską platformą wdrażania systemów BPM opartą o silnik ACTIVITI i notację BPMN 2.0. Prace nad produktem zostały ukończone i przypieczętowane pierwszym wdrożeniem produktu. W związku z planowanym rozwojem Epic wspierał właścicieli w procesie poszukiwania inwestora branżowego zainteresowanego inwestycją oraz wspólnym rozwijaniem produktu i sprzedaży.

Działania prowadzone przez Epic objęły m.in.:

  • wsparcie w przygotowaniu prognoz wyników i wyceny
  • przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej
  • wsparcie w budowaniu sprzedaży produktu
  • pozyskiwanie inwestora branżowego – uzyskanie wstępnej oferty inwestycyjnej

 

Comments are closed.